Header
Home > Ontmoetingskerk > Vespers Veertigdagentijd

Bijna iedere woensdag in de Veertigdagentijd is er een vesper in het koor van de Cunerakerk. In de veertigdagentijd verstillen we, keren we naar binnen. We staan stil bij de overdaad van deze tijd, bij wat ons bij God en bij ons diepste wezen weghoudt. We lezen een psalm, ontsteken een lichtje voor wie of wat ons bezighoudt. We zijn stil en zingen meditatieve muziek.

De eerste woensdag is er gelegenheid om as aan te raken. As is het resultaat van verbranding, van einde, van gebrokenheid. Het askruisje uit de traditie verwijst naar die gebrokenheid, naar dat einde. Maar het is ook een teken van nieuw begin. As is ook weer mest, het bevat mineralen die nodig zijn voor groei. Deze omkering zien we in het voorjaar, maar ook in Pasen. De dood heeft niet het laatste woord. Door zo even stil te staan bij de as en ontstaat ook het verlangen weer te groeien.

Ds Peter Breure (Ontmoetingskerk) en Nico van Tellingen gaan voor in deze korte avondgebeden.
De liturgie is hier te downloaden.

Welkom vanaf woensdag 14 februari om 19.15 uur, daarna elke woensdag in de Veertigdagentijd.
(Alleen 13 maart vervalt, omdat er dan biddagkerkdienst is.)
Entree via de achterdeur van de Cunerakerk.