Header
Home > Ontmoetingskerk > Organisatie

Naast de voorzitter, secretaris en de beide predikanten zijn in de wijkkerkenraad de volgende taakgroepen en colleges vertegenwoordigd: