Header
Home > Ontmoetingskerk > Bezoek/contact gewenst? 

Aan omzien naar elkaar,  aandacht voor elkaar, in of buiten de kerkelijke gemeenschap, kan ieder op eigen wijze en moment wel iets bijdragen! Waar u weet van ziekte, zorgen of juist ook van  heel blije dingen als een jubileum of geboorte,  leef mee in gebed, met een kaartje, een telefoontje, een appje,  ieder weet zelf prima wat passend is!(Ernstige) ziekte of zorgen, (onverwachte) gebeurtenissen, opname of thuiskomst, of iets moois, geef het gerust door. Niet alles wordt door gemeenteleden op prijs gesteld om  ‘breder’ te delen,  via bv de zondagsbrief. Wij respecteren dat altijd! Wij houden strikt vertrouwelijk, wat u wilt delen in de heel kleine kring van predikanten en coördinatoren,  totdat u zelf aangeeft dat iets gedeeld mag/kan worden.

En….geeft u iets over iemand door, dan graag met medeweten vooraf van die ander. Het is fijn als u opname, ziekte, een ernstige situatie of zorgen, thuiskomst of andere vreugdevolle dingen even doorgeeft, dan kunnen we meeleven.

Als aandacht, contact of bezoek gewenst is, dat kan met een diaken, ouderling of predikant zijn, geef het aan de coördinatoren door, zij weten meestal  wie beschikbaar is en zorgen in samenspraak met u voor een passende vervolgafspraak. (Onderaan de pagina de contactgegevens.)