Header
Home > Ontmoetingskerk > Sobere maaltijd en film

Afgelopen seizoen hebben we in de veertigdagentijd een sobere maaltijd gehouden. Ook dit jaar willen we in alle eenvoud samen komen en eten. Samen in de kring nadenken over wat het betekent om veertig dagen toe te leven naar Pasen. Stil staan bij vasten en soberheid. Aansluitend kijken we een film met een boodschap.

Dit jaar is dat “The Unlikely Pelgrimage of Harold Fly”. 

Op een ochtend verlaat Harold zijn huis om een brief te posten aan zijn stervende vriendin. Hij weet niet dat hij aan een onwaarschijnlijke reis begint, zonder de juiste uitrusting. Onderweg inspireert hij mensen om met hem mee te lopen.

Plaats:             Ontmoetingskerk
Datum:            Vrijdag 1 maart
Tijd:                18.00 uur
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl
Entree:           € 5,00