Header
Home > Bethelkerk > Diaconale team


De diaconie heeft ook een periodiek overleg. In dit overleg worden alle actiepunten voor de diaconie
besproken. Daarnaast kunnen hier stukken worden voorbereid welke in de kerkenraad kunnen
worden besproken. De drie diakenen zijn onderdeel van deze commissie.