• Giften

  Giften

  Gebruik bij voorkeur de Appostel app maar geld zelf overmaken kan natuurlijk ook. Diaconale collecte, gaven via rekeningnummer: NL71 RABO 0367 0305 78 t.n.v. College van Diakenen, o.v.v. Ontmoetingskerk. Voor eredienst en kerkelijke gebouwen:NL 47… Lees meer

 • Diaconale team

  Diaconale team

  De diaconie heeft ook een periodiek overleg. In dit overleg worden alle actiepunten voor de diaconiebesproken. Daarnaast kunnen hier stukken worden voorbereid welke in de kerkenraad kunnenworden besproken. De drie diakenen zijn onderdeel van deze… Lees meer

 • Appostel app

  Appostel app

  In de Appostel app staan de laatste nieuwsberichten van de wijkgemeente, de kerkdiensten met de links naar de liturgie en kerkdienstgemist, en er is een handige contactenlijst met de gemeenteleden. Via de app is het… Lees meer

 • Kerkrentmeesters

  Kerkrentmeesters

  Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als taak om het in overleg en in verantwoording aan de AK scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diensten. Eindverantwoordelijkheid… Lees meer

 • Diaconie

  Diaconie

  Diaconaat is dienst van de barmhartigheid. Diakenen mogen en moeten de liefde van Christus zichtbaar maken in woord en daad. Dienen zoals Christus het ons leert. Dienen uit dankbaarheid. God roept ons mensen te helpen… Lees meer

 • Welkom bij de PGR

  Welkom bij de PGR

  De Protestantse gemeente te Rhenen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een… Lees meer