Header

Gebruik bij voorkeur de Appostel app maar geld zelf overmaken kan natuurlijk ook.

Diaconale collecte, gaven via rekeningnummer:
NL71 RABO 0367 0305 78 t.n.v. College van Diakenen, o.v.v. Ontmoetingskerk.

Voor eredienst en kerkelijke gebouwen:
NL 47 RABO 0478 6432 84 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters PGR, o.v.v. Ontmoetingskerk.

Giften voor de Ontmoetingskerk, bijv. voor het bloemenpotje dat wat aanvulling nodig heeft, kunnen worden overgemaakt op:
NL 70 RABO 0367 0543 61 t.n.v. Kerkrentmeesters PGR.

Giften voor de instandhouding van Beeld & Geluid en de uitzendingen via Kerkdienstgemist:
NL 70 RABO 0367 0543 61 t.n.v. Kerkrentmeesters PGR, o.v.v. Beeld en Geluid.

Nadere informatie: Rob Moret