Header
Home > Ontmoetingskerk > Appostel app

In de Appostel app staan de laatste nieuwsberichten van de wijkgemeente, de kerkdiensten met de links naar de liturgie en kerkdienstgemist, en er is een handige contactenlijst met de gemeenteleden. Via de app is het ook mogelijk om te geven voor de collecte. Dit is de vervanging voor de collectebonnen die nu niet meer verkrijgbaar zijn.

Download de App
De app downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android) of scan onderstaande QR-code.
Voor instructievideo’s van Appostel: klik hier.


Collectedoelen
De actuele collectedoelen staan in de app vermeld. Het is ook mogelijk om een algemene gift te doen.

Diaconale collecte, gaven via rekeningnummer:
NL71 RABO 0367 0305 78 t.n.v. College van Diakenen, o.v.v. uw wijkgemeente.

De collectedoelen worden verzorgd door het College van Diakenen.


Kerkbalans
Geven voor de actie Kerkbalans is geven voor het pastoraat, jeugdwerk en de erediensten van uw eigen wijkgemeente. Er gaat dus geen geld naar bijvoorbeeld het onderhoud van gebouwen. Hiervoor heeft het College van Kerkrentmeesters een aparte begroting, die helemaal los staat van de begroting voor het pastorale werk in uw wijkgemeente.

Voor de bijdrage aan kerkbalans ontvangen gemeenteleden een brief met informatie. Dit wordt verzorgd door de kerkrentmeesters van wijkgemeente. Kerkbalans gaat niet via de Appostel app.

Kerkbalans:
NL47 RABO 0478 6432 84 t.n.v. Kerkrentm.Prot.Gem. te Rhenen, o.v.v. kerkbalans, jaar en wijkgemeente.

Kerkbalans wordt verzorgd door het College van Kerkrentmeesters.