Kerkdiensten
Zondag 26 mei (08:45)
Ds. M. van Leeuwen
Zondag 26 mei (16:30)
Ds. G.J. Hiensch
Kerkdiensten
Zondag 26 mei (10:15)
ds. J. Meertens
Zondag 26 mei (19:00)
jongerendienst
dhr. B. Rebergen uit Veenendaal
Kerkdiensten
Zondag 26 mei (10:00)
Mw. Ds. A. Pilkes-van Delft, Rhenen