Organisatie

Pastoraat

Het pastoraat in onze gemeente is als volgt verdeeld:

  • Ouderling W. Cornelisse: achternamen die beginnen met A t/m G, telefoon (0317) 313673
  • Ouderling G. Van Bennekom: achternamen die beginnen met H t/m M , telefoon (0317) 7403 23
  • Ouderling B. Van den Bor (Sr.): achternamen die beginnen met N t/m Z, telefoon (0317) 619127
  • Ouderling C.R. van den Bor: jeugdouderling, telefoon (0317) 741242

Bij ziekte, opname in het ziekenhuis etc. kunt u contact opnemen met onze predikant of uw wijkouderling. Als u nieuw in de gemeente bent kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad. Die kan u wegwijs maken en/of in contact brengen met de juiste persoon.

Predikant: Ds. G.J. Hiensch, e-mail: g.hiensch@hervormd-elst.nl. Telefonisch te bereiken op telefoon (0318) 47 13 00 op maandag tussen 16:00 en 16:30 uur en donderdag tussen 9:00 en 9:30 uur.

Scriba kerkenraad: Wim Cornelisse, e-mail: bethel@pknrhenen.nl


Verenigingen

In onze gemeente zijn diverse verenigingen actief. Voor informatie verwijzen we u naar de flyer met alle activiteiten.