Organisatie

Pastoraat

Het pastoraat in onze gemeente is als volgt verdeeld:

 • ouderling Cornelisse: achternamen die beginnen met A t/m G, telefoon 0317-31 36 73
 • ouderling Van Bennekom: achternamen die beginnen met H t/m M , telefoon 0317-74 03 23
 • ouderling Huijser: achternamen die beginnen met N t/m Z , telefoon 0317-31 65 79
 • ouderling Van den Bor: jeugdouderling, telefoon 0317-74 12 42

Bij ziekte, opname in het ziekenhuis etc. kunt u contact opnemen met onze predikant of uw wijkouderling. Als u nieuw in de gemeente bent kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad. Die kan u wegwijs maken of in contact brengen met de juiste persoon.

Predikant: Ds. G.J. Hiensch, telefoon (0318) 47 13 00, e-mail: g.hiensch@hervormd-elst.nl.

Scriba kerkenraad: Fius van Laar, telefoon (06) 27 01 81 36, e-mail: bethel@pknrhenen.nl, adres: Stokweg 4, 3911 TL  Rhenen


Verenigingen

In onze gemeente zijn diverse verenigingen actief. Hieronder een overzicht:

 • 0 – 4 jaar: oppas: zondagmiddag tijdens de kerkdienst van 16.30u, Frederik van de Paltshof 10. Contact:Femke van den Bor T: (0317) 741242/E: femkevandenbor@gmail.com
 • 4 – 12 jaar: zondagsschool. Iedere zondagmiddag, van 14:00 uur tot 15:00 uur, Koningskamer, Frederik van de Paltshof 10.  Contact: Pieter-Jan Fase, 0344-644488, pjf@kpnmail.nl.
 • 12 -15 jaar: 12+ club. Op vrijdagavond in de oneven weken van 19:30 uur tot 22:00 uur, Anjerlaan 1. Contact: Femke van den Bor, T: (0317) 741242/E: femkevandenbor@gmail.com
 • 15 -20 jaar: 15+ club. Op zondagavonden van 19:45 uur tot 22:00 uur, Anjerlaan 1. Contact:  Anton van Roekel, 0317-615539, avr@roekel.nl
 • 20  jaar en ouder: 20+ club. Op zondagavonden van 19:45 uur tot 22:00 uur, Anjerlaan 1. Contact: Jan-Willem Gijsbersen T: 06-45061553 / E: jwenhanneke@gmail.com
 • Vakantiebijbelweek. Samen met wijkgemeente Rond de Cunerakerk. Contact: Femke van den Bor T: (0317) 741242/E: femkevandenbor@gmail.com
 • Vrouwenkoffieochtend: op woensdag vanaf 9:45, Anjerlaan 1. Contact Coby Droogendijk, T: (0317) 61 64 83.E: cobydroogendijk@live.nl
 • Seniorenmiddag: vrijdagmiddag vanaf 14:30 in gebouw Pniël te Elst (achter de NH-kerk). Contact mevrouw Boekhoudt, T: (0317) 31 24 05.
 • Bijbelkring: dinsdag vanaf 19:45. Contact Jan-Simon Huijser, 0317-316579, jshuijser@hotmail.com.