• Diaconie

    Diaconie

    Diaconaat is dienst van de barmhartigheid. Diakenen mogen en moeten de liefde van Christus zichtbaar maken in woord en daad. Dienen zoals Christus het ons leert. Dienen uit dankbaarheid. God roept ons mensen te helpen… Lees meer

  • Organisatie

    Organisatie

    Algemene kerkenraad (AK) Het beleid van de Algemene Kerkenraad (AK) stoelt op het uitgangspunt dat de kerk toekomst heeft. Om de eenvoudige reden dat God zelf dit belooft. Uit elke wijkgemeente worden ambtsdragers afgevaardigd naar… Lees meer