• Kerkrentmeesters

    Kerkrentmeesters

    Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als taak om het in overleg en in verantwoording aan de AK scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diensten. Eindverantwoordelijkheid… Lees meer

  • Organisatie

    Organisatie

    Algemene kerkenraad (AK) Het beleid van de Algemene Kerkenraad (AK) stoelt op het uitgangspunt dat de kerk toekomst heeft. Om de eenvoudige reden dat God zelf dit belooft. Uit elke wijkgemeente worden ambtsdragers afgevaardigd naar… Lees meer