• Gemeente Groei Groep

  Gemeente Groei Groep

  Iedere 3e dinsdag van de maand, 19.45 uur, Ontmoetingskerk. Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren, zijn… Lees meer

 • Een rouwkoffer

  Een rouwkoffer

  Je hebt iets verdrietigs meegemaakt…Er is iemand overleden… Hoe ga je in gesprek met kinderen en tieners? Soms helpt een boek met tips of prentenboek voor de jongsten. Lenen? Een app naar 06 38483708 ds.… Lees meer

 • Giften

  Giften

  Gebruik bij voorkeur de Appostel app maar geld zelf overmaken kan natuurlijk ook. Diaconale collecte, gaven via rekeningnummer: NL71 RABO 0367 0305 78 t.n.v. College van Diakenen, o.v.v. Ontmoetingskerk. Voor eredienst en kerkelijke gebouwen:NL 47… Lees meer

 • Trouwen in de kerk

  Trouwen in de kerk

  Als je wilt trouwen in de kerk kun je contact opnemen met de dominee of met iemand van het pastoraat. Ook als je niet verbonden bent met de Ontmoetingskerk of als je niet meer zo… Lees meer

 • Bezoek/contact gewenst? 

  Bezoek/contact gewenst? 

  Aan omzien naar elkaar,  aandacht voor elkaar, in of buiten de kerkelijke gemeenschap, kan ieder op eigen wijze en moment wel iets bijdragen! Waar u weet van ziekte, zorgen of juist ook van  heel blije… Lees meer

 • Uitvaart

  Uitvaart

  Als sterven naderbij komt…U of jij zoekt waarschijnlijk informatie of hulp omdat je voelt dat er een overlijden en afscheid naderbij komt, of omdat het overlijden van een dierbare al een feit is. Het is… Lees meer